Vratislavice – Akce, interakce, reakce

Součástí výstavy byla i prezentace ateliéru IM.