Ateliér

Ateliér Interaktivní média je součástí Katedry elektronického obrazu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Sídlo: Pasteurova 8, Ústí nad Labempah
Budova FUD 5. patro
Ateliér č. 518, 521
Kancelář č. 519

vedoucí ateliéru:
doc. MgA. Pavel Kopřiva Ph.D
WEB

Odborný asistent:
MgA. Jan Prošek Ph.D
WEB

Ateliér je laboratoř, vhodná k experimentování s médii s cílem naplnění jejich funkce jinými obsahy.

////UMĚNÍ VŠECH SMYSLŮ////

 

Anotace činnosti ateliéru

Výuka je zaměřena na práci s elektronickým obrazem, s médiem rastrového zobrazování. Jedná se o obraz koncipovaný jako integrální součást stále rychleji se formulující a proměňující globální informační infrastruktury, který si osobuje prostor reálný i virtuální. Náplní ateliéru jsou tvůrčí aktivity v oblasti nových médií, kde hlavním tvůrčím vyjadřovacím prostředkem jsou počítačové technologie, elektronické aplikace, internetové struktury apod. Důležitým faktorem jsou interakce, interface, interaktivita.
Ateliér v tvůrčím procesu reflektuje aktuální tendence výtvarného umění, designu i vizuální komunikace a zároveň nejnovější poznatky techniky, elektroniky, robotiky, biotechnologií a dalších oborů, které formují a budou formovat virtuální informační svět.

 

Anotace činnosti ateliéru podle studentů

Iva Polanecká
Ateliér je ateliérem v tom pravém slova smyslu. Nabízí prostory pro zhmotnění představ i myšlenek. Hlavním aktérem je zde KONCEPT, který se snažíme naplňovat všemi možnými prostředky. Bez omezení. Milujeme NOVÁ média, vzlášť jejich oblasti, protože v sobě skrývají doposud neprobádané světy a ty čekají právě na nás. Nové pro nás není nové a strachu se nebojíme, svět vnímáme RGB očima a žárovku si umíme rozsvítit pouhým dotekem ruky. NE je pouhým nádechem ve slově ANO a deadlinem začíná to pravé DOBRODRUŽSTVÍ. K našemu pohodlí a spokojenosti využíváme AUDIO-VIDEO-NAHRÁVACÍ STUDIO. HUDBA je nedílnou součástí našich životů a bez DIY nástrojů zkrátka nehrajem. Založili jsme NEJVYŠŠÍ DOPORUČENOU KVALITU NA VAŠEM POČÍTAČI, která se stala otevřenou platformou hudebníků, performerů a introvertů mající základ ve vyluzování tónů a PERFORMOVÁNÍ. S objevem ARDUINA si konečně můžeme říkat „programátoři“. INTERNET  je naším nástrojem, MANIPULACE prostředkem. Nemáme problém na sebe stáhnout bič, ale zároveň dokážeme vybičovat diváka vlastním konceptem. Na projektorech nepouštíme filmy, ale UMĚNÍ, vytváříme nové vesmíry a podřizujeme je vlastním pravidlům. Jsme hrdinové, kteří chtějí vidět svět stále novýma očima. TO jsou interaktivní média!

Představte si Švýcarský nůž. Nenápadný oblý plochý tvar. Po jeho bocích se nabízí možnost vytáhnout nepřeberné množství skrytých nástrojů. Každý je jiný. Každý zastává svojí funkci. Některé nástroje spolu báječně fungují dohromady, některé pracují sólo. A to je ono.

Každý jsme jedinečným článkem, jež ve výsledku tvoří plně fungující sestavu. Zvládáme pokrýt odvětví začínající v poctivém dílenském řemesle. Přes programování a bastlení se dostávání ke světlu, zvuku a pohybu. Řešíme drobné nuance v našem prostředí, ale i globální celosvětová témata. Umělý a fikční svět je nám blízký stejně tak jako ten reálný a přirozený. Obraz statický uvádíme do pohybu, vizualitu přeměňujeme na imaginaci.

Bára Belzová
INTERAKTIVNÍ MÉDIA je populárně – naučný, diskuzní týdeník, který se nebojí vytahovat kontroverzní světová témata v oborech jako je umění, kultura, politika, ale i ekologie nebo třeba technika. Zabývá se infiltrací daných témat do našeho enviromentu, chápe jej jako tvůrčí prostředí, kde je potřeba zanechat stopy a procesy. Pořad je určen pro všechny nadšené objevovatele možností vyjádření, pro milovníky příběhů, ať už v lyrické poetice, či pragmatické próze.

Divákům se pootevírá přístup do světa umění vlastní aktivitou, neboť nejsou pouhými pozorovateli vzdáleného umění, ale vchází přímo do středu tvůrčí diskuze a reagují, mají vliv na její vývoj svými příspěvky.

Pořadem provází odborníci na slovo vzatí.

 

Adéla Kolaříková
Ateliér interaktivních médií si pro mne po roky zachovává jistou stejnou identitu a cíl, přestože se jeho tvář výrazně proměňuje s každým příchozím a odchozím členem, který se ve sdíleném prostoru pohybuje a stává se tak novým zdrojem síly, intelektu, dovedností a terčem pozorování všech ostatních členů ateliéru.

Je to společenství, kde se učíme formulovat a nahlas vyslovat svá znepokojení z měnícího se prostřední a pravidel světa kolem sebe. Předkládáme si detaily záležitosti, kterých si jiní lidé moc nevšímají, nepřemýšlejí o nich a ve vydaných publikacích se o nich také nedočtete mnoho.

Sdílením myšlenek znásobujeme významy, úhly pohledu a rozkrýváme plnou šíři konkrétního diskutovaného tématu sobě navzájem. Tímto nadhledem vyzískáváme podněty k rozhodování o dalších krocích v práci na svých uměleckých projektech i nový vítr do plachet. Je to naše speciální útočiště na fakultě, kde se elektronika, vědomosti získané na přednáškách, řemeslné fígle, surový materiál, svědectví z kulturních a společenských událostí, torza uměleckých děl, prostor pro vykonávání běžných denních aktivit, kancelář, galerie, kutilská dílna, knihovna a zasedací místnost kupí v jednom místě a proud stále aktuálního dění spojeného s naší komunitou je tím zaručen.