Iva Polanecká

ivamalvu(zavinac)gmail.com

https://sites.google.com/site/ivamalvu/

Klauzury

Limitní vjem
video instalace
12´20´

V nezměrné černi zatím svítá jen chabé světlo. Je to spíše tušení světla.

Vydala jsem se do hor. Hledat něco, o čem jsem ani zatím neměla tušení, jaké to bude.

Cílem se stala též cesta, jež je obsažena v plynoucí zvukové stopě.

Toužila jsem zachytit unikání a s ním následně spjaté rozvzpomínání. V rámci celého celku mi jde o změny v detailech. Výslednou kompozici a směr určil kompas.

limitní vjem from iva polanecka on Vimeo.

předobraz krajiny

předobraz krajiny
from iva polanecka on Vimeo.

intimní interakce s krajinou.
krása a hloubka tajemnství krajiny, na druhou stranu tíseň vědomí z vlastní neschopnosti spojit se s ní. pulzující běžící rytmus je vnímán jako rozhovor, v němž se rozeznívá prapůvodní řeč, kterou s námi krajina mluví.
Osamocená poloha bytí v prostoru

Rám obrazu
Dvojčlená promítací plocha nás uvádí do rozdvojeného prostoru obrazu, který představuje místo dění a místo odcizení. Je na první pohled zřejmé, že děj pokračuje i za obrazem a jde tak mimo vlastní rám. Hranice obrazu, se stávají nestabilními a rám není jen hranicí, ale je permeabilní. Pro navázání virtuálního vztahu obrazu s divákem je prostor namapován záměrně tak, aby na první pohled rozdvojený obraz nepůsobil jednotně a sváděl diváka k tomu, aby obraz vnímal jako reálnou situaci, přičemž zvolený úhel pohledu mu to znemožňuje. Rám nyní můžeme chápat z velké části jako médium, neboť je komunikačním kanálem, spojem mezi dílem – nově vzniklou situací a recipientem.
Osamocená poloha bytí v prostoru from iva polanecka on Vimeo.


2013, světelná instalace, Galerie Bernarda Bolzana
zelený laser, zrcadla, lanka

uvíznuti

Untitled from iva polanecka on Vimeo.

jeden vlas hýbe světem

jediný vlas hýbe světem. obraz v televizi chvílemi vypadává. obraz digitálně zrní.
lidský vlas dle hodnoty vlhkosti ve vzduchu rozhoduje, zda se dnes na zprávy podíváme, či nikoli. prozatím jen ruší zprávy, co to bude příště?

noční můra můry

_______________________________________________________________
minimálně maximální. nevšední detaily všednosti.

(http://iwdrm.tumblr.com/)