pokoje 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neznámí sousedé

Interaktivní zvuková instalace s názvem “Neznámí sousedé” se zabývá mezilidskými vztahy a
vzájemnou komunikací. Komunikace , ale probíhá nevědomě přes zeď bytu (pokoje) a je nevědomou
Stěna je hranicí rodin a zároveň kulturních stereotypů. Za zdí našeho bytu bydlí cizí lidé. Téma se
opírá o uprchlickou krizi a současné projednávané problémy týkající se emigrace a nutnosti ubytovat
“vedle v bytě” někoho z jiné země. Projekt se snaží zjistit hranice předsudků a nenávisti šířené mezi
generacemi či podmíněné politickými názory a propagandou. Nemůžeme si vybrat, kdo je náš soused.
Čistá místnost je předělená zdí, za kterou se divák nemůže dostat.  Hlavním prvkem  jsou zvuky a
polohlasné hovory, které se ozývají zpoza zdi. Při přistoupení diváka blíže ke zdi se aktivují senzory,
které spustí různé zvukové stopy tak, aby se napodobila situace běžná při společném bydlení v
paneláku nebo činžovním domě. Za stěnou se mění zvuková složka a tedy kontext našeho bydlení.
Návštěvník  instalace je hybatelem zvuků. ale vizuální složku sousedů si musí představit ve své hlavě.