Křehké setkání

Galerie Bernarda Bolzana, od 4.5.2013 do 29.5.2013.

Výstava studentů ateliéru Design skla Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, studentů ateliéru Interaktivní média, Time-based Media a absolventky ateliéru Sklo Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.