benátské bienále 2022

 

Petra Lexová přináší shrnutí velkých uměleckých přehlídek, které se plánují na rok 2022.  Benátské bienále umění … umění spojuje především zájem o současné fungování světa a postavení člověka v něm, stejně jako přetrvávající diskuse o kolonialismu.

 

V pořadí 59. Mezinárodní bienále v Benátkách, které začne 23. dubna 2022 a potrvá do 27. listopadu, povede první Italka v historii přehlídky, kurátorka Cecilia Alemani. Ta v minulosti připravila italský pavilon na Benátském bienále v roce 2017. V současnosti je ředitelkou High Line Art, programu veřejného umění městského parku v New Yorku.

Bienále ponese název The Milk of Dreams (Mléko snů) inspirovaný surrealistickou knihou umělkyně Leonory Carrington (1917–2011). Jak uvádí oficiální zpráva: „Výstava Mléko snů využívá nadpozemská stvoření a mnoho dalších postav transformace Leonory Carrington jako společníky na imaginární cestě metamorfózami těla a definicemi lidstva.“

Výstavy v parku Giardini a Arsenale, spolu s drobnými přehlídkami napříč městem, budou spojovat tři hlavní témata – reprezentace těl a jejich metamorfózy, vztah mezi jednotlivci a technologiemi a spojení mezi těly a zemí. Bienále se podle Cecile Alemani bude snažit odpovědět na některé z těchto otázek – Jak se mění definice člověka? Co tvoří život a co odlišuje zvířata, rostliny, lidi a nelidské lidi? Jaké jsou naše povinnosti vůči planetě, ostatním lidem a různým organismům, se kterými žijeme? A jak by život vypadal bez nás?

V létě 2022 se uskuteční i druhý ročník pražského Bienále Ve věci umění, které pořádá tranzit.cz. V březnu tohoto roku byla oznámena kurátorská pracovní skupina vzniklá v rámci výběrového řízení, kterou tvoří Aziza Harmel, Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora, spolu s kolektivem tranzit.cz. (Tereza Stejskalová, Veronika Janatková, František Fekete, Věra Janíčková, Max Dvořák). Tematické zaměření celého ročníku chce navázat na současné diskuse o dekolonizaci uměleckých institucí a má za cíl je rozvinout ve východoevropském kontextu. „Vzhledem k tematickému rámci chystaného ročníku bienále pro nás bylo důležité vytvořit od začátku prostor pro dialog a spolupráci napříč nejrůznějšími sociálními, teoretickými a kulturními kontexty. […] Fenomén dekolonizace je aktuálně předmětem intenzivní debaty po celém světě, a i před kulturními evropskými institucemi tak vyvstávají otázky a výzvy, které nelze přehlížet.“

 

Petra Lexová|AKTUALITY