Jana Kučerová

Screen Time

video, 2021

Půl druhé ráno. Tma. Modré světlo. Pískání v uších. Suché oči. Zkřivená záda. Bolest za krkem. Nespavost. Selfie. Videorecept. Meme. 2 hodiny. 5 hodin. 10 hodin 29 minut.

 

Z lásky k Česku

video, instalace, 2020

Dílo se zabývá problematikou nacionalicistických hudebních skupin. Rytíř bojující typickými českými zbraněmi svádí boj za svoje názory, obraňuje to, co má rád a o co ho připravuje globalizace.

Voda živá

instalace, 2020

Dílo se zabývá a kritizuje absurdnost zkoumání vody a vodních toků. Instalace podobná kanceláři ochranky představuje potřebu lidí sledovat a hlídat si vodní toky, tato snaha ale nepřichází v užitek, pokud dojde na přírodní katastrofy nebo abnormální jevy. Například při přívalových deštích se voda chová jinak kvůli suché zemině nebo lidským zásahům do půdy. Na základě toho přetváříme koryta řek a vytváříme všemožná opatření, která ve finále nestačí, a tvoří se další, čímž vzniká absurdní koloběh událostí, kde není žádné východisko. Řeka nebo vodní nádrž je, i z historického hlediska, důležitou součástí obce, je zkoumána nejen vědci a specialisty, ale i občanům neuniknou nuance minimálně ve výšce hladiny. Celou problematiku jsem se proto snažila aplikovat na mé okolí, tedy vesnici, kde žiji já a moje rodina, abych se mohla s těmito otázkami lépe ztotožnit. Voda žije podle vlastních pravidel a člověk je na ní malý pán.

IM instagram filtry

2020