Před pikolou za pikolou

Výstava Jana Vítka v In Vitro (společně s Nikolou Malenovou).

Video – Atelier Fotografie FUD UJEP