O jako …

Performance ateliéru Interaktivních médií FUD UJEP.

O jako… Prostřednictvím rituálu, jehož součástí je motorový olej, chtějí artikulovat některé environmentální neduhy, zejména vážící se k průmyslové výrobě předmětů každodenního užívání. Nad mnohými věcmi, které jsou pro nás ve své všednosti obyčejné a samozřejmé, se vůbec nepozastavujeme. Uniká nám tak často, že jejich vznik může doprovázet proces, který využívá fosilní paliva nebo jiné neudržitelné zdroje a výrobní procesy, které neadekvátně zatěžují životní prostředí nebo jejichž výroba probíhá za neetických pracovních podmínek, ačkoliv samotný produkt se může tvářit ekologicky.

Ateliér Interaktivní média pod vedením Pavla Kopřivy a Jana Proška využívá ke své prezentaci fotografii, objekty, performance, ale především digitální média. Nejproblematizovanějšími tématy bývají například otázky environmentu, současná politická situace, sociální sítě, celospolečenské problémy aj.