Na hranici světla

Výstavní projekt Na hranici světla tematizuje motiv světla i jeho protikladu tmy z různých úhlů pohledu, od fyzikální podstaty až ke společenským a sociálním dopadům jeho používání. Světlo aktivuje, tma regeneruje. Světlo je i v dnešní složité době stále určitým symbolem naděje, bezpečí, procitnutí nebo poznávání.

Výstava představuje vybraná díla studentů ateliéru Interaktivní média Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a tvorbu vedoucích ateliéru Pavla Kopřivy a Jana Proška. Jak napovídá samotné pojmenování ateliéru Interaktivní média, tvůrčí práce se zde soustředí na nová média a práci s pohyblivým obrazem. Prezentovaná díla jsou založená na datových projekcích, prostorových instalacích, performance nebo videoartu, přičemž většina vybraných výtvarných projektů vznikla v roce 2020 a 2021 na základě obecného semestrálního tvůrčího zadání námětu ,,via lucis – cesta světla”. 

Skrze téma světla reflektují vystavující autoři nejen aktuální svět (a jeho podoby), ale zároveň můžeme vnímat paralelu k historické době vzniku dnes užívaného galerijního prostoru – domu Gotické dvojče v Litoměřicích, kdy v rámci architektury samo světlo sehrálo důležitou roli. Sluneční svit v oknech zrcadlil nový začátek. Světelné paprsky dynamicky proměňovali sakrální i světský prostor, modelovaly jej s vizuální lehkostí. 

Jak však dnes v 21. století vnímáme moment světla? Jak s ním symbolicky zacházíme? A jak jej užíváme? Ukazuje nám cestu nebo nás pohlcuje? Zdroj světla, intenzita záře nebo jeho proměny v podobě stínů, je znázorněn v prezentovaných současných uměleckých dílech jednak jako symbol pro život, jednak jako moment objevování, cesta poznání vnějšího i vnitřního světa člověka. Výstava ukazuje motiv světla v různých obrazech, ať už pracují s prožitkem, dojmem, odrazem, nebo vypráví příběhy o problémech nadměrného užívání světla v dnešní civilizaci, například o tzv. světelném znečištění v osobní nebo veřejné rovině.

Vystavující: Pavel Kopřiva, Jan Prošek a studenti ateliéru Interaktivní média Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Anna Gottwaldová, Zuzana Nebusová, Jana Kučerová, Alžběta Remišová, Jáchym Zvoníček, Kateřina Novotná