Galerie Jelení, 2022

Severní vítr

Odkud vítr vane? Ateliér Interaktivní média na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem představuje vybraná umělecká díla studentů v bakalářských a magisterských studijních programech Výtvarná umění. 

Větrná smršť různých formátů a užitých médií ukazuje na otevřené možnosti ve volbě výrazových prostředků, které napomáhají vystihnout volené téma zpracovávané v uměleckém díle. Prezentovaná díla jsou založena na datových projekcích, videoartu, prostorových instalacích a jsou charakteristická osobitým přístupem i respektem k individuálnímu rozvoji autora.

Ateliérová výuka se soustředí jak na nová média a práci s elektronickým obrazem, tak na prostorovou tvorbu. Za ateliérem stojí umělci Pavel Kopřiva a Jan Prošek, kteří vedou studenty nejen ke zkušenosti s interakcí směrem k divákovi či galerijnímu prostoru, ale především k různorodé, někdy přímo experimentální, tvůrčí práci. 

Interaktivitu vnímají jako neomezené pole vztahů. Tvorba se stává procesem zhmotnění myšlenek a u většiny studentů ji definuje konceptuální přístup. Přes programování, elektronické kutilství, audiovizuální záznamy, animaci až po práci se světlem nebo s přírodními procesy hledají cestu ke zprostředkování obrazů a situací, které definující současnou společnost nebo každodenní život, kde poznáváme i sami sebe. Virtuální nebo internetové prostředí reflektují stejně intenzivně jako ten reálný a přirozený svět, ve kterém žijeme. 

Výstava Severní vítr přináší vhled do tvorby té nejmladší generace budoucích umělců. Ukazuje autorské zpracování různě rezonujících témat z oblasti kultury, umění, vědy, environmentu, techniky, životního stylu a dalších. Metaforické přirovnání v názvu výstavy neodkazuje na krutý a mrazivý vítr, je vnímáno jako nový svěží vítr, který jako jeden z mnoha kromě jiného ukazuje směr pohybu na současné české výtvarné scéně.

Adéla Machová