dOCUMENTA (13)

Výlet do Kasselu. Krom toho se stihlo zastavit i v dalších německých městech.