ART DIALOG Meziprostory

02-bonus-1

Sympozium, které se konalo od 20. do 30. září se zúčastnil vždy vedoucí pedagog a jeho dva studenti z následujících škol:
VŠUP Praha, ateliér Jiřího Černického
AVU Praha, ateliér Lukáše Rittsteina
FU UJEP Ústí nad Labem, ateliér Pavla Kopřivy
FU ZČU Plzeň, ateliér Mileny Dopitové
FU ZČU Plzeň, ateliér Vladimíra Merty
FU ZČU Plzeň, ateliér Adély Matasové
Akademia Sztuk Pieknych Katovice, ateliér Tomasze Koclegy

 

Za ateliér IM vystavovali studenti:
Adam Chmiel
Zdeněk Svejkovský

a pedagogové

Pavel Kopřiva
Jan Prošek

img_5940
Výtvarné sympozium s názvem Art dialog – Meziprostory navazuje na tradic
dagoladých umělců z vysokých uměleckých škol na sýpce Klenová. Záměrem organizátorů je pořádat toto sympozium každé dva roky formou bienále v rámci vybraných vysokých uměleckých škol .

Jde o tvůrčí setkání pedagogů a studentů – absolventů několika vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v inspirativním prostředí sýpky na hradě Klenová. Tato spolupráce je postavena na vzájemném předávání pedagogických a tvůrčích zkušeností v rámci krásné západočeské krajiny.

Sympozium je určeno pro mladé nadané umělce, kteří právě končí studium na vysoké umělecké škole a nebo jej ukončili před méně než třemi lety.

Tato podpora začínajícím výtvarným umělcům by měla částečně vyplnit meziprostor od ukončení studia k začátku cesty na jejich profesionální dráze.

Odborným garantem symposia a navazující výstavy jsou prof. Adéla Matasová a doc. Vladimír Merta.)